AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Samarbejdsudvalg

SAMARBEJDSUDVALGETS ROLLE

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg (SAMF FSU) er en del af samarbejdsorganisationen på Aalborg Universitet. Over FSU ligger Hovedsamarbejdsudvalget, og under FSU ligger institutternes lokale samarbejdsudvalg. FSU behandler således emner, der hører hjemme på fakultetsniveau.

Samarbejdsudvalgets opgave er at sikre et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejde.

Samarbejdsudvalget skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold. Grundlaget for samarbejdsudvalgenes arbejde er fastlagt i samarbejdsaftalen samt i Forretningsorden for Samarbejdsudvalget på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

MEDLEMMER AF FAKULTETETS SAMARBEJDSUDVALG

Observatør fra AAU, CPH

Suppleanter

Sekretariat

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Fakultetets Samarbejdsudvalg, er du velkommen til at kontakte sekretariatet:

Otto Simonsen
Tlf. 9940 9607
Email: os@adm.aau.dk

Møder 2020

14. februar Dagsorden Referat
19. marts* Dagsorden Referat
28. april Dagsorden Referat
4. juni* Dagsorden  Referat
23. juni* Dagsorden Referat
25. august* Dagsorden Referat
2. oktober Dagsorden Referat
10. november Dagsorden Referat
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601