Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

strategi for det samfundsvidenskabelige fakultet 2016-2021

Strategien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sætter de overordnede rammer og udstikker retningen for fakultetets kerneaktiviteter - forskning, uddannelse og vidensamarbejde - i årene 2016-2021.

Den skal sikre, at fakultet gennem målrettet arbejde med kvalitet og netværk bidrager med ny viden og forskningsbaserede uddannelser med relevans for forskningsverdenen og det omgivende samfund.

Strategien er opdelt i en indledning og tre indsasområder med hver deres overordnede mål og aktiviteter:

> Indledning 

> Forskning

> Uddannelse

> Samarbejde

 

underliggende strategier

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601