AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Den samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole

BEMÆRK: Hjemmesiden opdateres ikke. Der henvises til phd.samf.aau.dk

Det overordnede formål med Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole er at sikre forskeruddannelse af høj kvalitet inden for de faglige områder, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet bedriver forskning og uddannelse inden for.

Ph.d.-skolen skaber rammer for en aktiv national og international forskeruddannelse, hvor den ph.d.-studerende i dialog med vejleder og kollegaer gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en ph.d.-afhandling.

Den ph.d.-studerende opbygger gennem forløbet kompetencer med forskning, undervisning og formidling, som kvalificerer til efterfølgende at kunne arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver inden for fx private virksomheder, sektorforskningsinstitutioner, NGO’er, offentlige institutioner eller som forsker på et universitet.

Det overordnede formål med ph.d.-skolen er at sikre forskeruddannelse kendetegnet af kvalitet, effektivitet og høj international standard. Der lægges vægt på at skabe det bedst mulige studiemiljø, som kan motivere og fremme de ph.d.-studerendes forskerkompetencer. I den henseende prioriteres en række ind-satsområder i perioden 2016-2021. Disse er beskrevet i det følgende inkl. konkrete initiativer og delmål for 2016-2017.

Læs den her: Strategisk handleplan for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole 2016 – 2021

Fulbright scholarships 2018/19

Den dansk-amerikanske Fulbright Kommission har legater for danske statsborgere til studier på kandidat- og ph.d.-niveau i USA af minimum et semester (4-6 måneder) og op til et helt akademisk år (8-10 måneder).

Læs mere

Rejsestipendier til Hong Kong

Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) ønsker at tiltrække ph.d.-studerende til at forfølge deres ph.d. studier i Hong Kongs institutioner, gennem rejsestipendier til ph.d.-studerende med en kandidateksamen. Læs mere...

ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning 2018

til oplsagPotentielle ansøgere, der ønsker yderligere information om interne deadlines mv. er velkomne til at henvende sig til Lektor, Annette Rasmussen, anra@learning.aau.dk

Kontakt

Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 7029
samf-phd@adm.aau.dk

Yderligere kontaktoplysninger