AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forskeruddannelsesprogrammer

Skolen har som formål at understøtte ph.d.-uddannelse inden for den faglige bredde, der findes på fakultetet med særlig vægt på en række forskningstyngdepunkter. Dette gøres gennem de ph.d.-uddannelsesprogrammer, der udgør skolen, og som har hjemsted på fakultetets institutter. Nedenfor er links til en kort præsentation af de enkelte programmer.