Det erhvervsøkonomiske ph.d.-uddannelsesprogram

Programmets fokusfelter

Fokusfelter for det erhvervsøkonomiske ph.d.-uddannelsesprogram er international virksomhedsøkonomi, organisation, revision samt økonomistyring.

Programmets bagvedliggende forskningsmiljøer, ph.d.-netværk og aktiviteter

Programmet blev etableret i 2008. Bag programmet står forskningsprogrammerne: MAC (Management Accounting and Control), IBE (International Business Education) og FIRM (Firms, Innovation, Relationship & Management).

Ph.d.-programmet er tilknyttet det tværinstitutionelle netværk FIOL (Forskerskolen i Organisation og Ledelse), som også har RUC, SDU og AU som deltagere.

Organisering

Programmet ligger under Institut for Økonomi og Ledelse.

Programmets egen hjemmeside

www2.business.aau.dk