Det innovationsøkonomiske ph.d.-uddannelsesprogram

Programmets fokusfelter

Programmet fokuserer på de meget centrale elementer i økonomisk udvikling - viden, innovation og entrepreneurship. Dette sker på flere niveauer (individ, organisation, branche, region eller nation) og ofte i et dynamisk perspektiv med udgangspunkt i en tværfaglig tilgang, hvor økonomisk teori og empiri kombineres med elementer fra bl.a. sociologi, erhvervsøkonomi, historie samt psykologi.

Programmets bagvedliggende forskningsmiljøer, ph.d.-netværk og aktiviteter

Det innovationsøkonomiske forskeruddannelsesprogram har eksisteret siden 1996 (tidligere kendt som ERITA) og gennemgik i 2008/2009 nogle betydelige ændringer specielt i forhold til kursussiden.

Programmet er tilknyttet det tværinstitutionelle forskningsnetværket DRUID, hvor IKE-forskningsgruppen deltager i tæt samarbejde med Institut for Innovation og Organisationsøkonomi på CBS og Forskningsgruppen for Strategisk Organisationsdesign på SDU.

DRUID har etableret et fælles ph.d.-uddannelsesprogram, hvor der udbydes en række obligatoriske og supplerende kurser, som netværkets ph.d.-studerende forventes at deltage i. Kurserne udbydes i samarbejde med DIME – et Network of Excellence under EU’s 6. rammeprogram og har deltagelse af DRUIDs egne ph.d. studerende, samt mange udenlandske studerende fra institutioner i DRUIDs netværk.

Vejledere kommer primært fra IKE-gruppen, men det er intentionen, at de studerende i stigende grad får tilknyttet internationalt markante bivejledere.

Organisering

AAU’s innovationsøkonomiske forskeruddannelsesprogram ligger under Institut for Økonomi og Ledelse.

Programmets egen hjemmeside

www2.business.aau.dk