AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Den Politologiske Forskerskole

Den Politologiske Forskerskole er en fortsættelse af Polforsk, der har fungeret som omdrejningspunkt for et årelangt samarbejde mellem samtlige danske statskundskabsmiljøer.

Universiteterne bag Den Politologiske Forskerskole udgør et netværk bestående af de mest fremtrædende forskningsinstitutter inden for politisk teori, komparativ politik, offentlig administration og internationale relationer.

Institutterne er:
- Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
- Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
- Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
- Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
- Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
- Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Formålet med Den Politologiske Forskerskole er at skabe tættere samarbejde mellem ph.d.-uddannelserne inden for politologisk forskning i Danmark. Forskerskolen udbyder intensive kurser af typisk en uges varighed, hvor metodeundervisning og metateori prioriteres højt.