AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

International evaluering

International evaluering 2014 af Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole på Aalborg Universitet

Ved lov om ændring af Universitetsloven af juni 2007 blev det et krav, at dekanerne med inddragelse af ph.d.-skolelederne skal gennemføre internationale evalueringer af ph.d.-skolerne.

Denne evaluering, som er gennemført i løbet af foråret 2014, er den første internationale evaluering af Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole på Aalborg Universitet. Efterfølgende evalueringer gennemføres ca. hvert 5. år.

Den internationale evaluering består af tre hoveddele:

  • En selvevalueringsrapport, som ph.d.-skolelederen har udarbejdet i samarbejde med ph.d.-udvalget og de enkelte ph.d.-programmer (se link til selvevalueringen nedenfor)
  • Et site-visit ved et uafhængigt panel af internationalt anerkendte eksperter, herunder et enkelt dansk medlem (se link til beskrivelse af panelets sammensætning nedenfor)
  • En konkluderende evalueringsrapport af det internationale ekspertpanel, som indeholder konkrete fremadrettede og handlingsanvisende anbefalinger til udvikling og forbedring af kvaliteten i ph.d.-uddannelsen (se link til evalueringsrapport nedenfor).