AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Mød de studerende

Anja Reinwald, Institut for Statskundskab

"Det bedste er muligheden for at fordybe dig i det, du synes er spændende. Mens du læser kan du også arbejde med det, der interesserer dig, men det er en relativt kort tidsperiode. Her har du muligheden for at dykke ned i noget litteratur og praksis, og finde ud af rigtig meget om nogle ting, du synes er spændende. Det får du formentlig heller ikke mulighed for i praksis, for der er hele tiden en deadline og en ny opgave, der skal løses." Læs mere...

Martin Poulsen, Juridisk Institut

"Selve ph.d.-forløbet vil jeg have stor gavn af, hvis jeg på et senere tidspunkt vælger at skifte til den private sektor. Igennem forløbet opnås en langt bedre evne til at fordybe sig i et emne og tilegne sig svært tilgængeligt stof. Endvidere styrker forløbet mine formidlingsevner over for mindre og større forsamlinger." Læs mere...

Rasmus Lindgaard, Institut for Økonomi og Ledelse

"Min forskning kan forhåbentlig give et væsentligt bidrag til den akademiske debat omkring kreativitetsudvikling i organisationer. Yderlige tror jeg på, at de virksomheder som jeg samarbejder med, kan få stor nytte af mine forskningsresultater i deres egen praksis. Det har altid været vigtigt for mig, at min forskning ikke kun var for forskningens skyld, men at mine tanker ligeledes kunne vinde genklang i erhvervslivet." Læs mere...

Marit Nørgaard Petersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

"En ph.d. kræver evnen til at engagere sig i et emne og bevare sin nysgerrighed. Kombineret med flid, vedholdenhed, evnen til at arbejde selvstændigt og modet til at erkende, at man ikke ved alt på forhånd om sit emne. Man vil ikke vil være i stand til at have 100% kontrol over det, men må lade projektet folde sig ud i løbet af projektperioden." Læs mere...