AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ph.d.-udvalg

Ph.d.-skoleleder

Formand

Medlemmer

Sekretær