AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kvalitetssikring

Som et led i arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der udarbejdet årshjul for de enkelte funktioner: dekanat, institutleder, studieleder, studienævnsformand og fakultet. Årshjulene for de enkelte funktioner samler informationer, aktiviteter og frister for arbejdet med kvalitetssikring i løbet af året og giver dermed et samlet overblik over opgaver, der forventes løst og hvornår.

Kontakt

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst

samf-dekansekretariat@aau.dk