AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

valgfag

Studerendes muligheder for at følge et valgfrit valgfag på mindst 10 ECTS point på andre uddannelser.

I Uddannelsesbekendtgørelsen står, at en studerende har mulighed for at følge et valgfrit valgfag på mindst 10 ECTS-point i løbet af sin uddannelse. (Uddannelsesbekendtgørelsen § 16 stk. 3: Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte bacheloruddannelse følgende: 2) Valgfag på mindst 10 ECTS-point. Uddannelses-bekendtgørelsen 22 stk. 3: Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse følgende: Valgfag på mindst 10 ECTS-point).

Formålet med valgfag er at give mulighed for at profilere den studerendes kompetence indenfor et givent felt gennem fokusering på et specifikt område. Den studerende har med et valgfag mulighed for at fordybe sig i et område, hvori den studerende har en særlig interesse.

Studerende kan følge et valgfag på egen eller anden uddannelse. Det valgfag, den studerende vælger, skal svare til det uddannelsesniveau, den studerende befinder sig på. Valgfag, der ikke er indeholdt i den uddannelse, den studerende er indskrevet på, skal godkendes i studienævnet. Såfremt man som studerende ønsker at følge et valgfag ved en anden uddannelse på Aalborg Universitet, på et andet universitet eller i udlandet, skal man indsende en ansøgning om godkendelse af valgfaget til studienævnet/studiesekretæren. Ansøgningen skal indeholde navn, cpr. nummer, studienummer, kort beskrivelse af baggrund for den studerende øn-ske, beskrivelse af valgfaget, beskrivelse af at faget er på bachelor- eller kandidatniveau samt angivelse af, hvor mange ECTS valgfaget omfatter.

Prøven i valgfag afholdes af det studienævn, der udbyder valgfaget og knytter sig således til det regelsæt, der er beskrevet for det enkelte fag. Ligeledes knytter regler vedr. tilmelding/afmelding til eksamen, sygdom mv. sig til de regler, der er beskrevet for det studienævn, der udbyder valgfaget.

Tænkt eksempel:
Jens læser sociologi på 3. semester. Han er meget optaget af sit studie og er vild med at analysere strukturer og udviklinger i samfundet på flere niveauer. Jens har dog også altid haft en særlig interesse for den gren af psykologien, der handler om, hvordan vi opfatter forskellige kulturer, og hvad der sker under kulturmøder, når mennesker fra forskellige kulturer møder hinanden. Derfor beslutter han sig for at undersøge muligheden for at følge et valgfag ved psykologistudiet på Aalborg Universitet på sit 4. semester. Han kontakter studiesekretæren på psykologi for at høre mere om deres udbud af valgfag og beslutter sig for at ansøge om at følge et valgfag på psykologi, der hedder ’Afvigende udviklingspsykologi’. Jens sender en ansøgning til sit studienævn, hvor han bl.a. beskriver valgfaget og baggrunden for sit ønske. Ansøgningen behandles på et studienævnsmøde, og studienævnet godkender Jens’ ansøgning. Jens når til 4. semester, følger valgfaget, og går til eksamen med et resultat, han er tilfreds med. Jens har bestemt ikke fortrudt sit valg. Han har fået mulighed for at fordybe sig i et område, hvorpå han har en særlig interesse, og han vil altid kunne profilere sin kompetence indenfor netop dette område, når han skal ud og søge job.

Udover muligheden for at følge valgfag er alle forelæsninger på Aalborg Universitet åbne, og alle studerende er velkomne til at følge en given forelæsning, hvis der er plads. Påtænker en studerende at deltage i en forelæsning, der ikke er en del af det tilrettelagte uddannelsesforløb, vil det være en god ide at informere den pågældende forelæser om, at man deltager.

På SAMF satses på et e-valgfagskatalog, som et strategisk udviklingspunkt, og moduldatabasen er under udvikling.

Kontakt

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940
samf@aau.dk

Dekansekretariatet kan kontaktes på:
samf-dekansekretariat@aau.dk